INTERNET SALES RETURN AND EXCHANGE PROCEDURE

In purchases made through our online site, our customers have the right to withdraw within 14 days as per the distance sales contract.

• Products made or changed by special order (products whose size is changed according to our customer’s request, special writings on it) are not refunded
• The product to be returned must be completely undamaged and unused. When you see it, products that have undergone physical visualization are not refundable. After the product is examined by our experts, the refund will be returned.
• For return and exchange, you must send an e-mail to [email protected] with your order number and your return / exchange request. Our experts will inform you about the subject after the necessary examinations.
• The transactions to be carried out in case of returns and changes are only carried out by our internet store.
• Packaging of the product to be returned, sending the purchases together with the product. • Requests on Hepsiburada.com or n11.com websites must be made by creating a request from the relevant site.
• The policy product to be returned must comply with the terms of the “Right of Withdrawal” in Article 9 and “Products whose Right of Withdrawal cannot be exercised” in Article 15 of the “Distance Sale Contract”.

RETURN AND EXCHANGE PROCEDURE IN OUR STORES;

In our stores 6502 According to the law on consumer protection, the product you have purchased; If it is determined that it is not used within the first 14 days after the invoice date, you can replace it with a different product from the same product group.
• Replacement products, unused product experts should be checked.
• In case the product for which the return is requested is made personally, the text, color, special size, diamond size changes are included in the products that do not use the right of withdrawal. distance sales contract and accepted this contract.
If your product is a diamond, it can be replaced with the diamond product group and if it is gold, it can be replaced with the gold product group.
• In product exchange transactions, you must apply to our stores with all the documents (product certificate, invoice, product packaging) given the size of the purchase.
• If the product is a gift, you can exchange it with a gift card.

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE DISTANCE SALES CONTRACTS DATED NOVEMBER 27, 2014

(1) The consumer has the right to withdraw from the contract within fourteen days without any justification and without penal clause.
(2) The period of right of withdrawal, the day the contract is established in contracts regarding service performance; In the contracts for the delivery of goods, it starts on the day the consumer or the third party determined by the consumer receives the goods. However, the consumer can also use his right of withdrawal within the period from the establishment of the contract to the delivery of the goods.

(3) In determining the period of right of withdrawal;

a) For goods that are subject to a single order and delivered separately, the day the consumer or the third party designated by the consumer receives the last good,

b) For goods consisting of more than one piece, the day the consumer or the third party determined by the consumer receives the last part,

c) In contracts where the goods are delivered regularly for a certain period of time, the day the consumer or the third party designated by the consumer receives the first goods is taken as basis.

(4) Delivery of the goods to the carrier by the seller is not considered as delivery to the consumer.

(5) In contracts where the delivery of goods and service performance are made together, the provisions of the right of withdrawal regarding the delivery of goods are applied.
Exceptions to the right of withdrawal

ARTICLE 15

(1) Unless otherwise agreed by the parties, the consumer cannot use the right of withdrawal in the following contracts:

a) Contracts for goods or services whose prices vary depending on fluctuations in financial markets and are not under the control of the seller or supplier.

b) Contracts for goods prepared in line with the consumer’s wishes or personal needs.

c) Contracts for the delivery of perishable or expired goods.

ç) Of the goods whose protective elements such as packaging, tape, seal, package have been opened after delivery; Contracts for the delivery of those whose return is not suitable for health and hygiene.

d) Contracts for goods that are mixed with other products after delivery and cannot be separated by their nature.

e) Contracts for books, digital content and computer consumables provided in the material environment in case the protective elements such as packaging, tape, seal, package are opened after the delivery of the goods.

f) Contracts for the delivery of periodicals such as newspapers and magazines, except those provided under the subscription agreement.

 

g) Contracts for the use of leisure time for accommodation, moving furniture, car rental, food and beverage supply and entertainment or recreation, which should be made on a specific date or period.

ğ) Contracts for services rendered instantly in electronic environment or for intangible goods delivered immediately to the consumer.

h) Contracts regarding the services started with the approval of the consumer before the right of withdrawal expires.

For returns and cancellations, you must send an e-mail to [email protected]

 

İNTERNET SATIŞLARI İADE ve DEĞİŞİM PROSEDÜRÜ;

Online sitemiz üzerinden gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde müşterilerimiz mesafeli satış sözleşmesi gereği 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.****

• Özel sipariş ile yapılan veya değiştirilen ürünler (müşterimizin isteğine göre ebat ölçüsü değiştirilen, üzerine özel yazılar yazılmış ürünler) iade alınmamaktadır.****

• İade edilecek ürün tamamen hasarsız ve kullanılmamış olmalıdır. Herhangi bir şekilde çizilmiş, hasar görmüş ya da fiziksel değişikliğe uğramış ürünler kesinlikle iade alınmaz. Ürün uzmanlarımız tarafından incelendikten sonra, iade işlemleri başlatılır.****

• İade ve değişim işlemleri için sipariş numaranız ve iade/değişim talebinizin nedeniyle birlikte [email protected] e-posta göndermeniz gerekmektedir. Uzmanlarımız gerekli incelemelerin ardından konuyla ilgili sizi bilgilendireceklerdir.****

• İade ve değişim koşullarının sağlanması durumunda yapılacak işlemler ancak internet mağazamız tarafından gerçekleştirilmektedir. ****

• İade edilmesi istenen ürünün ambalajı, sertifikası ve faturasının, varsa promosyonların ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.***

• Hepsiburada.com veya n11.com websiteleri üzerinde yer alan mağazalarımızda yapılması istenen değişim ve iade taleplerinin yine ilgili site üzerinden talep oluşturarak yapılması gerekmektedir.

• İade edilmek istenen ürün “Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan Madde 9’daki “Cayma Hakkı” ve Madde 15’deki “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” şartlarına uygun olmalıdır.

MAĞAZALARIMIZDA İADE ve DEĞİŞİM PROSEDÜRÜ;

Mağazalarımızda 6502 Tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, satın almış olduğunuz ürünü; fatura tarihinden sonraki ilk 14 gün içerisinde kullanılmadığı tespit edildiği taktirde aynı ürün grubundan farklı bir ürün ile değiştirebilirsiniz.

• Değişim yapılacak ürünün kullanılmamış olduğu ürün uzmanlarımız tarafından kontrol edilmelidir.
•İadesi talep edlinen ürünün kişiye özel üretilmiş olaması Halinde yazı,renk ,özel ölçü,pırlanta ölçü değişikleri durumunda mesafeli satiş sözleşmesi kuralları gereği iade edilemez cayma hakkı kullanımayan ürünler içerisine girmekte olup bu sözleşmeyi kabuletmiştir***

• Sarrafiye, tel bilezik yapılmamaktadır.ürün gruplarında değişim

• Sarrafiye, tel bilezik yapılmamaktadır.ürün gruplarında değişim
• Ürününüz pırlanta ise pırlanta ürün grubu ile altın ise altın ürün grubu ile değiştirebilirsiniz.

• Ürün değişim işlemlerinde satın alma aşamasında size verilen tüm belgelerle birlikte (ürün sertifikası, fatura, ürün ambalajı) mağazalarımıza başvurmanız gerekmektedir.

• Ürünün hediye olması durumunda değişim işlemini hediye kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Üründe herhangi bir ayıp olmamasına rağmen üründen cayıldığında belirtilen süre içinde değişim yapılabilir fakat para iadesi yapılamamaktadır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 27 KASIM 2014 TARİHLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELER YÖNETMENLİĞİ

Cayma hakkı

MADDE 9

(1) Tüketici, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İade ve iptal işlemleriniz için [email protected] mail adresine mail göndermeniz gerekmektedir.